TEL. +48 297424013    e-mail:: sp.rybno@wyszkow.eu

bip1

erasums_logo_a

gmina wyszków logo

WYDARZENIA

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI JĄKANIA

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI JĄKANIA

22 października każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania. Dzień ten został ustanowiony w lipcu 1988r. z inicjatywy Stowarzyszenia osób jąkających się.

Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na złożoność problemu niepłynności mowy i sytuację osób, które zmagają się z tym zaburzeniem. Chodzi zwłaszcza o szerzenie postaw akceptacji oraz wyraźny sprzeciw wobec wszelkich przejawów dyskryminacji w stosunku do osób jąkających się.
Co to jest jąkanie? Jąkanie to - mówiąc najprościej - zaburzenie płynności mowy, które może mieć różny charakter. Obserwujemy więc zawahania, potknięcia, napięcia mięśniowe, a czasem nagłe ruchy (tzw. tiki). Wszystko to utrudnia komunikację w grupie społecznej i może powodować wtórnie zaburzenia emocjonalno-społeczne.

SZUKAJ