NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

REGULAMIN SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE

1. Do SKO może należeć każdy uczeń od „0” do ukończenia 13 roku życia za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna.

2.Każdy Uczeń SP w Rybnie posiada konto dla ucznia w PKO Bank Polski oraz posiada własną książeczkę oszczędności wydaną przez opiekuna SKO.

3.Wpłaty i wypłaty dokonywane są od poniedziałku do piątku na przerwach międzylekcyjnych.

4.Na każdą wypłatę z książeczki wymagana jest zgoda rodzica.

5.O planowanej wypłacie należy wcześniej poinformować opiekuna SKO.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od listopada trwał również w naszej szkole konkurs plastyczny na plakat 'PROMUJĘ OSZCZĘDZANIE', ogłoszony przez opiekunów SKO. Podczas styczniowego apelu poznaliśmy zwycięzców. Ponieważ na konkurs wpłynęło tylko 6 prac, komisja postanowiła przyznać dwa miejsca pierwsze. Nagrody otrzymały ALICJA KUCHTA i WERONIKA SKOCZEŃ z klasy VII.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W grudniu opiekunowie SKO , p. H. Nowak i p. B. Jakubczak ogłosiły Szkolny Konkurs na 'Najładniejszą bombkę z logo SKO'. Wzięło w nim udział 24 uczestników, z niemal wszystkich klas. Jury miało trudny wybór, bo pomysły na bombkę były naprawdę różnorodne. By docenić starania uczniów komisja przyznała równorzędne nagrody.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI 

PROGRAM EDUKACJI FINANSOWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SKO KONTO DLA UCZNIA

Dla uczniów w wieku od 5. lat do ukończenia 13. roku życia z unikalnym serwisem internetowym dostosowanym do potrzeb dziecka
0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
Oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł!
Dostęp do Konta dla Ucznia dla uprawnionych Opiekunów SKO
Dostęp dla Rodzica do SKO Konta dla Ucznia – wystarczy dyspozycja w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego (o ile Rodzic posiada konto w PKO Banku Polskim z dostępem do iPKO)

Historia SKO PKO Banku Polskiego

DO
1939 R.

W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.

OD 1945
DO 1989 R

Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

OD 1945
DO 1989 R

. Po wznowieniu działalności w 1945 r.
PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

PO REWITALIZACJI

Aktualnie w programie SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski uczestniczy około 4,6 tysiąca społeczności szkolnych z całego kraju (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna