NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy – zgłoście się do Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie, znajdującym się na ul. Sowińskiego 80 (parter, Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie .Konsultacje dla uczestników są bezpłatne i anonimowe (w całości finansowane przez Gminę Wyszków i pozostałe gminy powiatu wyszkowskiego).

HARMONOGRAM KONSULTACJI:

Barbara Kowalkowska (specjalista psychoterapii uzależnień) – tel. 505-621-493 konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz  ich rodzin 

Poniedziałki godz. 15:00 - 19:00  

 Magdalena Dmochowska (specjalista psychoterapii uzależnień) – tel. 696-059-860 konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz  ich rodzin 

Czwartki godz. 16:15 - 20:15 

Monika Beresińska (psycholog) – tel. 604-587-899 

konsultacje psychologiczne dla rodzin w kryzysie/DDA/rodzin osób nadużywających/uzależnionych od  alkoholu 

indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie/ grupa korekcyjno-edukacyjna dla  osób stosujących przemoc 

Wtorki godz. 16:15 - 20:15 

Czwartki godz. 16:15 - 19:15  

 Ewa Chmielewska (specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – tel. 506-604-60 9 indywidualne konsultacje i wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Środy godz. 16:15 - 18:15 

Piątki godz. 16:15 - 19:15 

 Michał Potęga (prawnik) – tel. 509-465-335 

porady prawne dotyczące przemocy w rodzinie oraz uzależnień 

Środy godz. 18:00 - 20:00 

Magda Mielczarczyk (psycholog) – tel. 798-006-687 

konsultacje dla dzieci i rodziców – wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa Poniedziałki godz. 15:00 - 17:00

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna