NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)
ogłoszono dnia 22 lipca 2020 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zarządza się, co następuje:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna