NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Grono Pedagogiczne W SZKOLE PODSTAWOWEJ w RYBNIE

EWELINA SALWIN - DYREKTOR SZKOŁY

NAUCZYCIEL  CHEMII;
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

EMILIA GIEREK

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ;WYCHOWAWCA KLASY I; 
NAUCZYCIEL MIANOWANY 

Lidia Groszyk

NAUCZYCIEL HISTORII, WOS, PLASTYKI, EDB,WDŻ,
WYCHOWAWCA KLASY VI;
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

BEATA JAKUBCZAK 

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ,
WYCHOWAWCA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO; 
OPIEKUN SKO, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

MARIANNA WOŁYNIEC

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I MUZYKI,  WYCHOWAWCA KLASY III, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

RENATA KOŚCIELEWSKA

SZKOLNY LOGOPEDA,
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

MONIKA Kryszkiewicz 

NAUCZYCIEL PRZYRODY I BIOLOGII; NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY 

MARIA KULESZA

NAUCZYCIEL MATEMATYKI ; WYCHOWAWCA KLASY IV; NAUCZYCIEL MIANOWANY

 Jolanta Oleksiak

NAUCZYCIEL FIZYKI I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
WYCHOWAWCA KLASY II,  NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

JUSTYNA WÓLTAŃSKA 

PSYCHOLOG SZKOLNY

BOGUSŁAWA PRUSINOWSKA

NAUCZYCIEL RELIGII;
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

AGNIESZKA WASIK

PEDAGOG SZKOLNY, OPIEKUN ŚWIETLICY; NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY 
- obecnie na urlopie

AGNIESZKA PIETRZAK

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO i TECHNIKI, WYCHOWAWCA KLASY VIII; NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

KAMILLA OGRODOWCZYK 

NAUCZYCIEL  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ARKADIUSZ WILCZYŃSKI

NAUCZYCIEL INFORMATYKI 

MARCIN SZWACZYK

NAUCZYCIEL WF; NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
  

MALWINA MUSIEJ

nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny;
nauczyciel kontraktowy

Katarzyna Andruchewicz

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WYCHOWAWCA KLASY V, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

EMILIA MIELCARZ 

nauczyciel geografii; nauczyciel kontraktowy

JOLANTA BLOCH

nauczyciel języka polskiego; opiekun szkolnej biblioteki, wychowawca klasy VII;
nauczyciel dyplomowany

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna