NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

MegaMisja to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, realizowany w bieżącym roku szkolnym przez uczniów Oddziału Przedszkolnego - grupa A. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

Nauczyciel realizujący: Beata Jakubczak

W roku szkolnym 2020/2021 na zajęciach logopedycznych realizowana jest przez logopedę Renatę Kościelewską innowacja pod nazwą „Smaczne zabawy, czyli kuchenna logopedia”.

Temat: Bliskie spotkania ze sztuką, słowem i obrazem.

Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie
Autor: Agata Marciniak
Przedmiot: język polski
Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna
Data wprowadzenia: 02.11.2015r. Data zakończenia: 31.05.2018r.

UCZNIOWIE KLASY VI uczestniczą w zajęciach innowacyjnych z informatyki prowadzonych przez p. EWELINĘ SALWIN. Głównym motywem podjęcia się realizacji innowacji pedagogicznej z programowania jest nauczenie młodzieży rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność oraz algorytmiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów.

Podkategorie

Działania podejmowane w ramach innowacji.