NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

świetlica

  • JESTEŚMY RÓŹNI - JESTEŚMY RAZEM

    Z racji idei integracji, na zajęciach świetlicowych, zostały przeprowadzone warsztaty z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Upłynęły one pod hasłem: „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”. Na zajęciach uświadamiałyśmy uczniów, iż wśród nas są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zostało im wytłumaczone czym jest dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Wysłuchali słuchowiska "Miasteczko" R. Jędrzejewskiej-Wróbel. W ramach zabaw integracyjnych uczniowie przedstawiali hasła w zabawie „Kalambury ortograficzne”. Utrwalaliśmy także zasady pisowni. Zajęcia były bardzo ciekawe, a co najważniejsze, dzieciaki świetnie się bawiły. Zostały uwrażliwione na drugiego człowieka i uświadomione, że każdy ma prawo do bycia takim, jakim jest.