NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce, poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRCz 2.0 jest rozwinięciem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w latach 2016–2020.

Nareszcie są! długo wyczekiwane Indeksy Ucznia wreszcie do nas dotarły. Od dziś przedszkolaki z grupy „b” są pełnoprawnymi studentami na pierwszym w swoim życiu Uniwersytecie. Dzieci poprzez metody pytań i doświadczeń beda rozbudzały swoja ciekawość , beda poznawać inspirujący świat nauki i odkrywać własne pasje. Dzieci podczas zajec poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznając wiele gatunków roślin i zwierząt przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę. Powodzenia!!

 

KLASA TRZECIA BIERZE UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE ,,KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”. Cele główne projektu to  zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne, opandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego, Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej wewspółpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Przedszkolaki z grupy A rozpoczęły dziś realizację programu edukacyjnego 'GRAMY ZMYSŁAMI'. Pierwsze zadanie to ścieżka sensoryczna. Poprzedniego dnia dzieci podczas jesniennej wycieczki zebrały jesienne skarby, z których ułożona została trasa spacerowa dla dzieciaków. Radość była przeogromna, bo dzieci mogły testować fakturę zgromadzonych materiałów przyrodniczych na bosaka. Uśmiech nie schodził z ich twarzy.  Do wspólnej aktywności zaproszone zostałyrównież pięciolatki, które nie mniej wylewnie zareagowały na zaproponowane zadanie. Takie zadania to my lubimy!!

Beata Jakubczak

Korzystając z pięknej, jesiennej aury dzieci z grupy OP „b” w ramach projektu Piekna Polska Nasza Cała z wielkim zaangażowaniem posadziły cebulki wiosennych kwiatków w szkolnym ogródku. Każdy posadził swoją własną cebulkę, aby wiosną, kiedy już kwiatki zakwitną cieszyć się ich pięknem. Z niecierpliwością czekamy już na wiosnę!

Kamila Kwiatkowska-Lusa

Projekt kierowany jest do uczniów klas I- IV Szkoły Podstawowej. Podczas lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni.

Projekt kierowany jest do uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej. Podczas lekcji uczniowie wezmą udział w aktywnościach, podczas których będą rozpoznawać, oswajać i wyrażać własne emocje.

Poznają także strategie radzenia sobie z nimi. Dzięki temu rozwiną empatię, wrażliwość i umiejętność współpracy.

Od września nasza szkoła bierze udział w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki „LEKCJA: ENTER”.

Jest to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Przedszkolaki z grupy 0b biorą udział w III Edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała" 2021/2022.
Główne założenia i cele :

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Program realizują w bieżącym roku szkolnym uczniowie Oddziału przedszkolnego - grupa A.
Cele szczegółowe to poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej izmysłów; wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci; rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań; stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacjiedukacyjnych; tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY: BEATA JAKUBCZAK

EWELINA SALWIN - DYREKTOR SZKOŁY

NAUCZYCIEL BIOLOGII, CHEMII, PRZYRODY, INFORMATYKI;
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Rada Rodziców:
PRZEWODNICZĄCA : IWONA SZCZESNA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - SYLWIA GRUSZCZYŃSKA - WRÓBEL
SKARBNIK: MARIOLA WRÓBEL

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PRZEWODNICZĄCA : WIKTORIA MILEWSKA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - ŁUKASZ MILCZARCZYK
SEKRETARZ: KLAUDIA BEDNARCZYK

NASZ BLOG o SKO

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Facebook Like

Wycieczki

POZNAJEMY ZAKĄTKI STOLICY
POZNAJEMY ZAKĄTKI STOLICY

Pierwszego grudnia br. uczniowie klas 1. i 2. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wycieczkę rozpoczęliśmy od udziału w przedstawieniu muzycznym...

NAJLEPSZA WYCIECZKA! EVER!!
NAJLEPSZA WYCIECZKA! EVER!!

NAJLEPSZA WYCIECZKA! EVER!! Tak podsumowali grudniowy wyjazd trzecioklasiści, którzy wraz z przedszkolakami z grupy A i B odwiedzili Gospodarstwo Edukacyjne...

A MOŻE ZOSTAĆ PIEKARZEM?
A MOŻE ZOSTAĆ PIEKARZEM?

22 października nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do piekarni. Odwiedzili istniejąca od ponad 40 lat piekarnię PSS 'Społem' w...

OGŁOSZENIA

NAKRĘCAMY SIĘ NA POMAGANIE!
NAKRĘCAMY SIĘ NA POMAGANIE!

MIŁOSZEK ROICKI MA KILKANAŚCIE MIESIĘCY i MIESZKA Z RODZICAMI W WYSZKOWIE. URODZIŁ SIĘ Z NIEWYKSZTAŁCONYMI PALCAMI LEWEJ DŁONI! RODZICE OD...

INFOLINIA 'POMAGAMY'
INFOLINIA 'POMAGAMY'

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież,...

LETNIE PÓŁKOLONIE
LETNIE PÓŁKOLONIE

Przypominamy, że w dniach 12-16 lipca 2021r. będą odbywać się półkolonie letnie w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu „Laboratorium...